Etiske anbefalinger

Nedenstående anbefalinger er DKK's etiske anbefalinger, som Beagle Klubben opfordrer alle beagle-opdrættere til at følge.

  • Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

  • Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

  • En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.

  • En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.

  • Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

  • Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.

  • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås.

  • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

  • Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

  • Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.