Schweissarbejde i Beagle Klubben
Schweiss er oprindeligt et tysk jagtudtryk for blod - egentlig blodsved. Schweissarbejdet startedes i Tyskland og derfra kommer de fleste af de fagudtryk, som anvendes i dag. Schweissarbejdet er at opspore anskudt vildt, så det hurtigst muligt kan blive humant aflivet.

Historiske fakta
Beagle og Basset klubben etablerede et blodsporsudvalg i 1975. Udvalgets navn er i dag Schweissudvalget. Det primære formål er at være medvirkende til at sprede kendskabet til denne vigtige aktivitet. Dette sker gennem træning og prøver rundt i landet - se under "kalender". Det er en kendsgerning, at beaglen, såvel som andre hunderacer, stimuleres utroligt på det intelligensmæssige plan under udførelse af næsearbejde. Et arbejde, der gennem klubbens historie har været varetaget af klubbens schweissudvalg i et godt samarbejde med folk ude i regionerne .

Schweisstræning
Som regel kan man ty til opslag i leksikon, hvis man vil have uddybende informationer om et emne. Sådan forholder det sig ikke med "schweiss". Her ender Lademanns samlede værker et sted mellem schæferhund og schweitzersystemet - en schweizisk turneringsform i skak. Men det vigtige i denne sammenhæng er heller ikke støvede bøger, men derimod naturoplevelser på egen krop, i samvær med beaglen, og sidst men ikke mindst totalt på beaglens præmisser.

Klubbens medlemmer dyrker ivrigt schweisstræning i de danske skove rundt omkring i landet. Det er forståeligt. Har man een gang set en beagle gå på et blodspor, og fornemmet dens ihærdige koncentration i den anden ende af den lange schweissline, samtidig med at duften af skov stiger op, og fortætter oplevelsen af natur, ja så er man simpelthen solgt. Det betyder, at man fortsætter sportræningen på egen hånd, eller evt. i samvær med andre, når der tilbydes træning i regionsregi.

Ved schweisstræning udlægger man kunstige spor med blod fra klovbærende vildt. For enden af sporet sluttes med et stykke skind eller lignende fra råvildt. Efter nogen træning på forholdsvis lette og korte spor, øges sværhedsgraden i takt med hundens formåen. Kun fantasien sætter grænser for udlægningen af de kunstige spor, men selvfølgelig prøver man at efterligne det realistiske schweissspor.

Her har vi noget, som beaglen bare kan, helt på egen hånd. Når man først er nået til den erkendelse, fascineres man af beaglens evner, og af den ydmyge rolle man selv tildeles i forløbet. Schweisstræning handler primært om, at stole på beaglen og understøtte dens arbejde. Det hele afhænger af, hvorvidt vi formår at tilpasse vores adfærd, så beaglen kan få råderum til at yde sit bedste inden for et felt, hvor den er født ekspert.

Schweissprøve
Som tidligere nævnt afholder Beagle Klubben godkendte schweissprøver.

Der er fire klasser, nemlig 400 meter / 3 timer, 400 meter / 20 timer, 1000 meter / 20 timer og 1000 meter / 40 timer. Der kræves en 1. præmie på 400 meter / 3 timer for at kunne deltage i næste klasse osv.

Disse prøver afholdes af Beagle Klubben - tid og sted fremgår af "Aktivitetskalenderen".

Et succesfyldt forløb af prøven (1., 2. eller 3. præmie) giver anledning til en fanfare over det fundne vildt, blæst af den hornblæser, der har fulgt sporarbejdet sammen med dommeren. Føreren får ikke en fjer i hatten, men - til forårsprøven - en bøgegren, sejrssymbolet.

Dansk Sporchampion (DKSCH)
For at blive Dansk Sporchampion skal beaglen have opnået 1 x 1. præmie på 400 meter / 3 timers spor, 1 x 1. præmie på 400 meter / 20 timers spor, 1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers spor samt min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling. Ved udgangen af 2008 har vi 3 beagler, der har opnået denne eftertragtede titel.

Kaninslæb
Pr. årsskiftet 2007/2008 blev der godkendt en ny aktivitet i Beagle Klubben, nemlig kaninslæb. Kaninslæb går i al sin enkelthed ud på, at der trækkes en død kanin igennem skovbunden, som efterlades for enden af sporet. Herefter skal din hund finde frem til kaninen ved at følge sporet i skoven. Der er tale om frisk færd, og beaglen sættes på sporet umiddelbart efter det er udlagt. Man kan selvfølgelig øge sværhedsgraden ved at lade sporet ligge i længere tid.

Der tilbydes endnu ikke kaninslæb i alle regioner, men vi håber, at der komme endnu flere regioner med, så flere af klubbens medlemmer har mulighed for at dyrke denne dejlige form for sportræning med sin beagle.

Kaninslæbsprøve
Beagle Klubben afholder prøver i kaninslæb - tid og sted fremgår af "Aktivitetskalenderen".

Der er to klasser, nemlig 400 meter og 1000 meter kaninslæb. Der kræves en 1. præmie på 400 meter kaninslæb eller 400 meter / 3 timers schweissprøve for at kunne deltage i 1000 meter kaninslæb.

Dansk Sporchampion (kaninslæb) (DKSCHS)
For at opnå championat skal hunden have opnået 3 x 1. præmie på 1000 m slæb under mindst 2 forskellige dommere samt min. 1 x "Good" eller min. 1 x 2. præmie (såfremt præmieringskravet er opfyldt inden 1/1 2008) på en FCI anerkendt udstilling.