ÅRETS SCHWEISSHUND / SPORHUND I KANINSLÆB REGLER

Beagle Klubbens hitlisteregler for schweiss og kaninslæb, er senest revideret pr. 01.01.2022REGLER FOR SCHWEISSHITLISTE PR. 01.01.2022

HITLISTEREGLER FOR SCHWEISS I BEAGLE KLUBBEN
Gældende pr. 1. januar 2022


Beagle Klubbens hitliste er åben for alle beagler med FCI-anerkendt stambog, jfr. generalforsamlingsbeslutning af den 27. maj 1995.
 
Kun resultater opnået på officielle schweissprøver afholdt efter DKK’s Schweissprøveregler og godkendt af DKK kan medtages på hitlisten.

For at resultatet kan komme i betragtning til hitlisten, skal der være udfyldt et ”Bedømmelsesskema til Schweissprøver” udarbejdet af DKK.

På Beagle Klubbens prøver sørger prøveleder for, at skemaet udfyldes for alle beagler, ligesom prøveleder senest 14 dage efter prøvens afholdelse, fremsender kopi af skemaet til hitlisteføreren.

Deltager man i prøver udenfor Beagle Klub-regi, er det førerens eget ansvar at medbringe et bedømmelsesskema til prøven og anmode om udfyldelse heraf hos den pågældende dommer. Det skal dog præciseres, at det er op til den enkelte dommer, hvorvidt denne ønsker at udfylde skemaet. Det er herefter førerens eget ansvar at fremsende skemaet til hitlisteføreren senest 14 dage efter prøvens afholdelse.

Bedømmelsesskemaet kan findes her: Bedømmelsesskema-schweiss.pdf

For så vidt angår SUD-sporene skal der ikke udfyldes et bedømmelsesskema. Det er førerens ansvar at fremsende kopi af diplom med angivelse af point samt tid til hitlisteføreren senest 14 dage efter prøvens afholdelse. Afholdes prøven i Beagle Klub-regi, vil prøvelederen sørge for fremsendelse af resultatet til hitlisteføreren.

Uanset ovennævnte frister er seneste frist for fremsendelse af resultater den 31. december.

Den enkelte hund kan kun få medtaget det bedste resultat hvert år på hver sportype, således at den enkelte hund kun fremgår en gang på hitlisten på hver sportype – også selvom resultaterne er opnået med forskellige førere.

Der føres en liste for hver af følgende sportyper, og der findes hvert år en guld-, sølv- og bronzehund på hver sportype, som, når året er afsluttet, vil få overrakt årsroset og diplom. Hunden skal dog have opnået en 1. præmie for at blive hædret som årets guld-, sølv- eller bronzehund og modtage årsroset og diplom. Både ejer og fører skal være medlem af Beagle Klubben, for at modtage diplom og årsroset.
- 400 meter/3 timer A)
- 400 meter/20 timer A)
- 600 meter/20 timer A)
- 1000 meter/20 timer A)
- 1000 meter/40 timer A)
- SUD 1000 meter/20 timer B)
- SUD 1000 meter/40 timer B)

A) For de fem sportyper markeret med A) gælder, at den hund med højeste antal point vinder. Ved pointlighed prioriteres som følger:
1) Den hund, som har opnået flest point i ”Sporvilje”, vinder
2) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som har opnået flest point i ”Sporfasthed”
3) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som var yngst på tidspunktet for opnåelse af resultatet

B) For de to SUD-sportyper markeret med B) gælder, at den hund, som har bestået prøven og opnået højst antal point, vinder.
Ved pointlighed prioriteres således:
1) Den hund, som har gennemført sporet i den hurtigste tid, vinder.
2) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som var yngst på tidspunktet for opnåelse af resultatet.

Hunde, som deltager på DKK’s DM i schweiss og opnår en præmiering, vil modtage en hæder ved Beagle Klubbens januarfest.

Hunde, som har opnået følgende championater, vil modtage en æresroset ved Beagle Klubbens januarfest:
- DKSCH(V) – Dansk Sporchampionat (vildt)
- DKSCH – Dansk Sporchampionat (schweiss)
- DKESCH(B) – Dansk Elitesporchampionat (schweiss)

Nærværende hitlisteregler er vedtaget af bestyrelsen den 20.02.2022 og er gældende fra den 1. januar 2022 til eventuelle nye regler vedtages af bestyrelsen.

Læs mere her
Hitlisteregler
REGLER FOR KANINSLÆBSHITLISTE PR. 01.01.2022

HITLISTEREGLER FOR KANINSLÆB I BEAGLE KLUBBEN Gældende pr. 1. januar 2022


Beagle Klubbens hitliste er åben for alle beagler med FCI-anerkendt stambog, jfr. generalforsamlingsbeslutning af den 27. maj 1995.

Kun resultater opnået på officielle kaninslæbsprøver afholdt efter DKK’s Sporprøveregler (Kaninslæb) udfærdiget af Beagle Klubben den 1. januar 2018, og godkendt af DKK kan medtages på hitlisten.

For at resultatet kan komme i betragtning til hitlisten, skal der være udfyldt et ”Bedømmelsesskema til Schweissprøver” udarbejdet af DKK.

På Beagle Klubbens prøver sørger prøveleder for, at skemaet udfyldes for alle beagler, ligesom prøveleder senest 14 dage efter prøvens afholdelse, fremsender kopi af skemaet til hitlisteføreren.

Deltager man i prøver udenfor Beagle Klub-regi, er det førerens eget ansvar at sikre sig, at samtlige nedenstående punkter opfyldes, for at resultatet kan medtages på hitlisten:
- Prøven skal være godkendt af DKK, og afholdt efter den arrangerende klubs reglement
- Det skal være en kanin der slæbes
- Kaninslæb 1000 meter spor skal være S3 (sværhedsgrad 3)
- Der skal udfyldes et ”Bedømmelsesskema til Schweissprøver” udarbejdet af DKK

Det er førerens eget ansvar at medbringe et bedømmelsesskema til prøven og anmode om udfyldelse heraf hos den pågældende dommer. Det skal dog præciseres, at det er op til den enkelte dommer, hvorvidt denne ønsker at udfylde skemaet. Det er herefter førerens eget ansvar at fremsende skemaet til hitlisteføreren senest 14 dage efter prøvens afholdelse.

Bedømmelsesskemaet kan findes her: Bedømmelsesskema-kanin.pdf

Uanset ovennævnte frister er seneste frist for fremsendelse af resultater den 31. december.

Den enkelte hund kan kun få medtaget det bedste resultat hvert år på hver sportype, således at den enkelte hund kun fremgår en gang på hitlisten på hver sportype – også selvom resultaterne er opnået med forskellige førere.

Der føres en liste for hver af følgende sportyper, og der findes hvert år en guld-, sølv- og bronzehund på hver sportype, som, når året er afsluttet, vil få overrakt årsroset og diplom. Hunden skal dog have opnået en 1. præmie for at blive hædret som årets guld-, sølv- eller bronzehund og modtage årsroset og diplom. Både ejer og fører skal være medlem af Beagle Klubben, for at modtage diplom og årsroset.
- Kaninslæb 400 meter
- Kaninslæb 1000 meter S3
- Kaninslæb 1200 meter
For alle sportyper gælder, at den hund med højeste antal point vinder.
Ved pointlighed prioriteres som følger:
4) Den hund, som har opnået flest point i ”Sporvilje”, vinder
5) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som har opnået flest point i ”Sporfasthed”
6) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som var yngst på tidspunktet for opnåelse af resultatet

Hunde, som har opnået følgende championater, vil modtage en æresroset ved Beagle Klubbens januarfest:
- DKSCH(S) – Dansk Sporchampionat (kaninslæb)
- DKESCH(S) – Dansk Elitesporchampionat (kaninslæb)

Nærværende hitlisteregler er vedtaget af bestyrelsen den 20.02.2022 og er gældende fra den 1. januar 2022 til eventuelle nye regler vedtages af bestyrelsen.

Læs mere her:
Hitlisteregler