ÅRETS SCHWEISSHUND / SPORHUND I KANINSLÆB REGLER

Beagle Klubbens hitlisteregler for schweiss og kaninslæb, er senest revideret pr. 01.01.2024REGLER FOR SCHWEISSHITLISTE PR. 01.01.2024

HITLISTEREGLER FOR SCHWEISS I BEAGLE KLUBBEN
Gældende pr. 1. januar 2024


Beagle Klubbens hitliste er åben for alle beagler med FCI-anerkendt stambog, jfr. Nedenstående regler.
 
Kun resultater opnået på officielle schweissprøver afholdt efter DKK’s Schweissprøveregler og godkendt af DKK kan medtages på hitlisten.

For at en hund kan figurere på hitlisten, skal både ejer og fører være medlem af klubben, forud for prøvens afholdelse.
 Ved flere ejere skal mindst 1 ejer, være medlem af klubben.
 Foreligger en dispositionserklæring, skal den dispositionsberettigede være medlem af klubben.
For at resultatet kan komme i betragtning til hitlisten, skal der være udfyldt et ”Bedømmelsesskema til Schweissprøver”. På Beagle Klubbens prøver sørger prøveleder for, at skemaet udfyldes for alle beagler, ligesom prøveleder senest 14 dage efter prøvens afholdelse, fremsender kopi af skemaet til hitlisteføreren. Deltager man i prøver udenfor Beagle Klub-regi, er det førerens eget ansvar at medbringe et bedømmelsesskema til prøven og anmode om udfyldelse heraf hos den pågældende dommer. Det skal dog præciseres, at det er op til den enkelte dommer, hvorvidt denne ønsker at udfylde skemaet. Det er herefter førerens eget ansvar at fremsende skemaet til hitlisteføreren senest 14 dage efter prøvens afholdelse.
Bedømmelsesskemaet kan findes her : klik her for at se dette

For så vidt angår SUD-sporene skal der ikke udfyldes et bedømmelsesskema. Det er førerens ansvar at fremsende kopi af diplom med angivelse af point samt tid til hitlisteføreren senest 14 dage efter prøvens afholdelse. Afholdes prøven i Beagle Klub-regi, vil prøvelederen sørge for fremsendelse af resultatet til hitlisteføreren. Uanset ovennævnte frister er seneste frist for fremsendelse af resultater den 31. december. Den enkelte hund kan kun få medtaget det bedste resultat hvert år på hver sportype, således den enkelte hund kun fremgår en gang på hitlisten på hver sportype – også selvom resultaterne er opnået med forskellige førere. Der føres en liste for hver af følgende sportyper, og der findes hvert år en guld-, sølv- og bronzehund på hver sportype, som, når året er afsluttet, vil få overrakt årsroset og diplom.

Hunden skal dog have opnået en 1. præmie for at blive hædret som årets guld-, sølv- eller bronzehund og modtage årsroset og diplom.
 400 meter/3 timer A)
 400 meter/20 timer A)
 600 meter/20 timer A)
 1000 meter/20 timer A)
 1000 meter/40 timer A)
 SUD 1000 meter/20 timer B)
 SUD 1000 meter/40 timer B)

For så vidt angår sportyperne 400m/3t og 4For så vidt angår sportyperne 400m/3t og 400m/20t kan hunden kun figurere på hitlisten for den enkelte sportype det kalenderår, hvor den opnår sin første 1. præmie på sportypen.

A) For de fem sportyper markeret med A) gælder, at den hund med højeste antal point vinder.
Ved pointlighed prioriteres som følger: om har opnået flest point i ”Sporvilje”, vinder
2) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som har opnået flest point i ”Sporfasthed”
3) Står hundene fortsat lige, vinder den h3) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som var yngst på tidspunktet for opnåelse af resultatet

B) For de to SUD-sportyper markeret med B) gælder, at den hund, som har bestået prøven og opnået højst antal point, vinder. Ved pointlighed prioriteres således:
1) Den hund, som har gennemført sporet i den hurtigste tid, vinder.
2) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som var yngst på tidspunktet for opnåelse af resultatet.

Hunde, som deltager på DKK’s DM i schweiss og opnår en præmiering, vil modtage en hæder ved Beagle Klubbens januarfest. Hunde, som har opnået følgende championater, vil modtage en æresroset ved Beagle Klubbens januarfest:  DKSCH(V) – Dansk Sporchampionat (vildt)  DKSCH – Dansk Sporchampionat (schweiss)  DKESCH(B) – Dansk Elitesporchampionat (schweiss) Nærværende hitlisteregler er vedtaget af bestyrelsen den 15.02.2024 og er gældende fra den 1. januar 2024 til eventuelle nye regler vedtages af bestyrelsen.

Læs mere her: Hitlisteregler
REGLER FOR KANINSLÆBSHITLISTE PR. 01.01.2024

HITLISTEREGLER FOR KANINSLÆB I BEAGLE KLUBBEN
Gældende pr. 1. januar 2024


Beagle Klubbens hitliste er åben for alle beagler med FCI-anerkendt stambog, jfr. Nedenstående regler.
Kun resultater opnået på officielle kaninslæbsprøver afholdt efter DKK’s Sporprøveregler (Kaninslæb) udfærdiget af Beagle Klubben den 1. januar 2018, og godkendt af DKK kan medtages på hitlisten.

For at en hund kan figurere på hitlisten, skal både ejer og fører være medlem af klubben, forud for prøvens afholdelse.
 Ved flere ejere skal mindst 1 ejer, være medlem af klubben
 Foreligger en dispositionserklæring, skal den dispositionsberettigede være medlem af klubben. For at resultatet kan komme i betragtning til hitlisten, skal der være udfyldt et ”Bedømmelsesskema til Kaninslæbsprøver”.

På Beagle Klubbens prøver sørger prøveleder for, at skemaet udfyldes for alle beagler, ligesom prøveleder senest 14 dage efter prøvens afholdelse, fremsender kopi af skemaet til hitlisteføreren. Deltager man i prøver udenfor Beagle Klub-regi, er det førerens eget ansvar at sikre sig, at samtlige nedenstående punkter opfyldes, for at resultatet kan medtages på hitlisten:
 Prøven skal være godkendt af DKK, og afholdt efter den arrangerende klubs reglement
 Det skal være en kanin der slæbes
 Kaninslæb 1000 meter spor skal være S3 (sværhedsgrad 3)
 Der skal udfyldes et ”Bedømmelsesskema til Kaninslæbsprøver”
Det er førerens eget ansvar at medbringe et bedømmelsesskema til prøven og anmode om udfyldelse heraf hos den pågældende dommer.
Det skal dog præciseres, at det er op til den enkelte dommer, hvorvidt denne ønsker at udfylde skemaet. Det er herefter førerens eget ansvar at fremsende skemaet til hitlisteføreren senest 14 dage efter prøvens afholdelse. Bedømmelsesskemaet kan findes her.
Uanset ovennævnte frister er seneste frist for fremsendelse af resultater den 31. december.
Den enkelte hund kan kun få medtaget det bedste resultat hvert år på hver sportype, således den enkelte hund kun fremgår en gang på hitlisten på hver sportype – også selvom resultaterne er opnået med forskellige førere. Der føres en liste for hver af følgende sportyper, og der findes hvert år en guld-, sølv- og bronzehund på hver sportype, som, når året er afsluttet, vil få overrakt årsroset og diplom.

Hunden skal dog have opnået en 1. præmie for at blive hædret som årets guld-, sølv- eller bronzehund og modtage årsroset og diplom.
 Kaninslæb 400 meter
 Kaninslæb 1000 meter S3
 Kaninslæb 1200 meter

For så vidt angår 400m kaninslæb kan hunden kun figurere på hitlisten for denne sportype det kalenderår, hvor den opnår sin første 1. præmie på 400m kaninslæb. For alle sportyper gælder, at den hund med højeste antal point vinder.
Ved pointlighed prioriteres som følger:
1) Den hund, som har opnået flest point i ”Sporvilje”, vinder
2) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som har opnået flest point i ”Sporfasthed”
3) Står hundene fortsat lige, vinder den hund, som var yngst på tidspunktet for opnåelse af resultatet Hunde, som har opnået følgende championater, vil modtage en æresroset ved Beagle Klubbens januarfest:  DKSCH(S) – Dansk Sporchampionat (kaninslæb)  DKESCH(S) – Dansk Elitesporchampionat (kaninslæb) Nærværende hitlisteregler er vedtaget af bestyrelsen den 15.02.2024 og er gældende fra den 1. januar 2024 til eventuelle nye regler vedtages af bestyrelsen.

Læs mere her: Hitlisteregler