ÅRETS SCHWEISSHUND / SPORHUND I KANINSLÆB
Beagle Klubbens årsdiplomer tildeles de hunde, der har opnået de bedste resultater på autoriserede schweissprøver - eller godkendte prøver i kaninslæb - indenfor samme år.

Hitlisterne er åben for alle DKK-stambogsførte beagler.

Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved addition af point i følgende 11 dicipliner - for 3 timer-sporet dog kun 10:

SPORVILJE
SPORFASTHED
MARKERINGSEVNE
SELVSTÆNDIGHED
TEMPO
KONDITION
TILBAGEGANGEN (gælder dog ikke 3 timers spor, hvor der ikke er tilbagegang)
SAMARBEJDE / HUND & FØREREN
FØRERENS EVNE TIL AT LÆSE HUNDEN
FØRERENS / HUNDS EVNER PÅ ANSKUDSSTEDET
FØRERENS OPTRÆDEN SOM HUNDEFØRER

Efter prøven modtager fører et eksemplar af bedømmelses-skemaet med hundens resultat på dagen - påført eventuelle bemærkninger samt hundens præmiering.

REGLER FOR SCHWEISSHITLISTE PR. 01.01.2016
REGLER FOR KANINSLÆBSHITLISTE PR. 01.01.2009
Der føres en liste for følgende dicipliner:
Kaninslæb - 400 meter
Kaninslæb - 1000 meter

Kun resultater fra godkendte prøver i Beagle Klubben kan anvendes.

Der føres en liste for hver af de to discipliner, og der findes hvert år en guld - sølv og bronzehund, som får overrakt klubbens æresroset og diplom.

Efter hver prøve sørger schweissudvalget for opdatering af hitlisten til offentliggørelse på Beagle Klubbens hjemmeside.

For at opnå metal skal hundens ejer være medlem af Beagle Klubben, og der skal min. være opnået en 1. præmie - Dette gælder for begge discipliner. Kun ét resultat regnes med - og har en hund været til prøve mere end én gang medregnes hundens bedste resultat. Hunden kan kun figurere én gang på listen - også selv om der skiftes fører.

Ved pointlighed prioriteres som følger:
1. prioritet Den hund vinder, som har opnået flest point i "SPORVILJE"
2. prioritet Står hundene stadig lige vinder den hund, som har opnået flest point i "SPORFASTHED"
3. prioritet Står hundene stadig lige vinder yngste hund.

Nærværende hitlisteregler er vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. juni 2008 og er gældende indtil eventuelle nye regler vedtages af bestyrelsen.